Askerlik görevini yerine getirecek adaylar, eğitim durumuna nazaran askerlik müddetlerini araştırıyor. TBMM Ulusal Savunma Kurulu tarafından 2019 yılında hayata geçirilen askerlik sistemi şu anda uygulanmaya devam ediyor. Askerlik misyonunu belli kaideler sebebiyle yerine getiremeyen adayların tecil ettirme hakları bulunuyor. Pekala askerlik mühleti uzadı mı? Askerlik erteleme (tecil) süreci nasıl yapılır? İşte vatani misyonunu yerine getirmeye hazırlanan adaylar için tüm detaylar…

Askerlik Uzayacak mı?

Askerlik mühletinin uzamasına ait rastgele bir resmi açıklama bulunmuyor. 2019 yılında hayata geçirilen uygulama ile askerlik görevi eğitim durumu fark etmeksizin “7179 sayılı Askeralma Kanunun 5’inci hususu ve Askeralma Yöntemeliği’nin 4’üncü hususu mucibince erbaş ve er statüsündekiler için 6 ay, yedek subay/yedek astsubay statüsündekiler için ise 12 ay olarak belirlendi.

Askerlik Nasıl Tecil Ettirilir?

Askerlik misyonunu yapamayacak olan adaylar tecil süreci ile bir mühlet askerlik görevlerini erteleyebiliyor. Pandemi nedeniyle tecil süreçleri e-Devlet üzerinden Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu” sayfasından yapılıyor. Şubeye giderek tecil süreci yapacak adayların randevu almaları gerekirken mezuniyet diploması ve T.C kimlik kartı, biyometrik fotoğraf ve varsa ehliyet fotokopisi ile tecil başvurusu yapılıyor.

Askerlik Erteleme (Tecil) Ettirme Koşulları Nelerdir?

 • Lisans ve daha aşağı düzeyde tahsil görenlerin askerlikleri azami olarak;

 • Lise yahut dengi okullarda 22 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar,

 • Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında ise 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, mezun oluncaya yahut ilişikleri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

 • Farklı programlara yatay geçiş yaptıranlar dâhil yatay geçiş yaparak okul değiştirenlerin azami öğrencilik müddetlerinin hesaplanmasında birinci kayıt yaptırdıkları okulun kayıt tarihi temel alınır.

 • Çift ana kol programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun olduklarında öbür ana kısım programındaki öğrenciliğinin devam etmesi halinde bu ana kol programındaki öğrenciliğine nazaran ertelenir.

 • Tıpkı anda birden fazla öğretim kurumunda tahsile devam edenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişikleri kesilinceye kadar lehlerine uygun olan okula nazaran ertelenir.

 • Yükümlülerin bitirdikleri okulun dengi yahut daha aşağı düzeydeki bir okula kayıt yaptırmaları ya da birebir düzeyde birden fazla yükseköğretim kurumunda tahsil görmekte iken bunlardan rastgele birisinden mezun olmaları halinde tıpkı düzeyde devam eden başka tahsilleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

 • Okula kayıt tarihi yoklama kaçağı yahut bakaya kaldıkları tarihten sonra olanların askerlikleri ertelenmez.

 • Askeralma Yönetmeliğinin 27’nci hususun ikinci fıkrasının (b) bendindeki “Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri sonucunda askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde birinci sınıflandırma kaynağına alınır” kararı gereği yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan; sevke tabi tutulacakları tarihe kadar okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.

 • Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında tahsil görenlerin askerlikleri, yetkili Türk makamlarınca okulun tanınmasını müteakip birinci ila dokuzuncu fıkralardaki temellere nazaran ertelenir.

 • Tahsil kurumlarında tahsil gören, kaydı silinen yahut mezun olanların bilgileri elektronik ortamda Ulusal Savunma Bakanlığınca alınarak askeralma kayıtlarına işlenir. Öğrencilere ilişkin bilgiler Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Heyeti tarafından daima şimdiki bulundurulur.

 • Tahsil kurumlarınca kayıt hakkı kazandığı bildirilen yükümlülerin askerlik durumları Bakanlıkça talep eden kurumlarla paylaşılır. Askerlikle ilişiği olmayan yükümlülerin kayıtları askerlik durum dokümanı aranmaksızın yapılır. Askerlikle ilişiği olanlar ise okul yönetimlerince askerlik şubelerine yönlendirilir. Kayıt tarihinde şimdi askerlik çağına girmemiş olanlardan askerlik durum dokümanı talep edilmez.

 • Yabancı ülkelerin mevzuatlarına nazaran Türkiye’de eğitim ve öğretim yapan orta öğretim düzeyindeki okullarda tahsil görenler hakkında düzenlenecek öğrenci durum dokümanlarının okulun bağlı bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğünce onaylanmasını müteakip askerlikleri, öğrencilikleri nedeniyle ertelenir. Tahsil bilgileri elektronik ortamda Ulusal Eğitim Bakanlığından alındığında bu bilgilere nazaran erteleme süreci yapılır.

 • Mesleksel eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs yahut okulun bitiş tarihine kadar ertelenir.

 • Lise ve daha üst düzeyde bir tahsil kurumundan mezun olanların mesleksel eğitim merkezleri ile meslek okulu eğitimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

 • Türkiye’de ikamet edip yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırarak uzaktan eğitim alan yükümlülerin öğrenci kabul dokümanı (acceptance), öğrenci evrakının aslı, bu dokümanların yeminli tercüman tarafından çeviri edilerek noter tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ve e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu yahut YÖK Başkanlığından alınacak “Okul/Kurum Tanıma Belgesi” ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20’nci unsur ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen azami yaş sonu sonuna kadar askerlikleri ertelenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir