ANKARA – HDP Sözcüsü Ebru Günay, Cumhuriyet’in Kürt sıkıntısını çözmeden milletlerarası sömürü tertibine daha fazla bağımlı olmaktan kurtulamayacağını söyledi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Günay, Türkiye’de siyasal, toplumsal ve ekonomik meselelerin ağırlaştığını belirterek, “Bu iktidar zihniyeti sorun üretiyor, mutlak iktidarını sürdürmek için ülkeyi ateşe atıyor, uçuruma sürüklüyor ve bu tabloyu bir mukadderat üzere dayatmaya, halklarımızı bu sıkıntılarla yaşamaya mahkûm etmeye çalışıyor” dedi.

Pandemi şartlarında toplumun mevt ile açlık ortasında ikileme sürüklendiğini lisana getiren Günay şöyle konuştu:

‘TERÖR’ ETİKETİ

ÇÖZÜMSÜZLÜK DAYATILIYOR: İnsanlarımız hayatını kaybediyor. İktidar bu tabloyu olağanlaştırmak için Kürt probleminde çözümsüzlüğü dayatıyor, savaştan besleniyor. 40 yıldır sorunu büyüten hudut ötesi operasyonlar yeni bir şeymiş üzere, çözümmüş üzere pazarlanıyor. Kendisinden olmayan, kendisi üzere düşünmeyen herkese bir etiket üzere yapıştırdığı ‘terör’ kavramıyla ömrünü uzatmaya çalışıyor. Bunun için Kürt sıkıntısının sürmesini, sürdürülmesini, insanların hayatını kaybetmesini, cenazeler üzerinden siyaset yapmayı bir iktidar bekası olarak görüyor.”

‘KÜRT SORUNU ÜZERİNDEN ÖRTBAS’

KURŞUN ASKER MİSALİ: Yaşanan bu vahim tablo karşısında, ‘Demokratik Cumhuriyet’ seçeneğinde buluşmak isteyenlerin elinde tek bir ölçü var: Hukuk herkes için ve herkese adalet. İktidarın ürettiği bu kötülüklerin kaynağını kurutmak demokrasi güçlerinin, hepimizin vazifesidir. Mevcut rejim, bütün günahlarını en fazla Kürt meselesinin çözümsüzlüğü üzerinden örtbas edeceğini düşünüyor, buna inanıyor. Biz bu tablo karşısında her ilgili etrafın, mevcut gidişattan rahatsız olan her kesitin ciddiyetle, problemlerin birbiriyle bağını yanlışsız bir halde ele alması gerektiğini düşünüyoruz. Demokratik muhalif her güç ve her etraf, Kürt halkının demokratik iradesine savaş açan ve bu savaş siyasetiyle herkesi adeta ‘kurşun asker’ misali gerisine dizmeye çalışan bu anlayışa dur demeye davet ediyoruz.

‘KÜRESEL EMPERYALİZMİN TAŞERONLUĞU’

BAĞIMLI TÜRKİYE: Tek adam siyasetine mahkum olmuş Türkiye, her kaynağı, zenginliği sermaye tertibine peşkeş çekilmiş, bağımlı bir Türkiye’dir. Cumhuriyet, Kürt sıkıntısını çözmeden dün olduğu üzere bugün de gelecekte de milletlerarası bu sömürü sistemine daha fazla bağımlı olmaktan kurtulamayacaktır. Kürt sıkıntısının demokratik tahlilini politik programına almayan partilerin, bırakalım bağımsızlıkçı olmasını, global emperyalizmin taşeronluğundan öteki oynayacak rolleri olmayacaktır. Kürt meselesinin çözümsüzlüğü ve onun üzerinden ortaya çıkan milliyetçi savaş siyaseti, tabiat talanı, bayan katliamları, işsizlik, yoksulluk ve toplumsal kıymetlerimizin çürümesi üzere sonuçların en temel nedenlerinden biridir. Kürt problemi dış güçlerin karıştırdığı bir sorun değil, kendi içinde tahlil iradesi oluşturulmadıkça dış güçlere bağımlılığı artıran bir Türkiye sıkıntısıdır. Özetle bu toprakların yerleşik halklarından olan Kürtlerin demokrasi ve özgürlük talepleri, yeniden bu toprakların halklarının demokratik iradesiyle en sağlıklı tahlilini bulacaktır; buna inancımız tamdır. Partimizin varlık münasebetlerinden birisi de budur. Aklıselim ve Türkiye halklarının çıkarını düşünen her siyaset, bu gerçekçi yerde ortaklaşmak zorundadır. Bu istikametiyle Kürt problemi, partiler üstü bir sıkıntıdır ve partilerin dar ve yeni oy çıkarlarına kurban edilmeyecek kadar hayatidir. Kürt sıkıntısını çözememiş bir Türkiye, nefes alamaz bir Türkiye’dir.

‘MUHATAP ÖCALANDIR’

ÖCALAN POLİTİK BİR AKTÖRDÜR: Yıllardır Kürt problemini, Türkiye’yi zayıflatacak değil güçlendirecek bir Demokratik Cumhuriyet perspektifiyle ele alan Sayın Öcalan, ülkeyi her geçen gün daha fazla dışa bağımlı hale getiren bu iktidar tarafından mutlak tecrit altında tutulmaktadır. Meğer ki Öcalan, bilhassa tahlil süreci de gösterdi ki, Kürt sorununun demokratik tahlili konusunda en gerçek ve en makul teklifleri olan politik bir aktördür. Son yıllarda yaratılmak istenen algının bilakis Sayın Öcalan, AKP’nin ve yaratılmak istenen tekçi sistemin kötülük seviyesi ve diktatörlük maksadı konusunda en erken ikazlar yapan ve bunun karşı siyasetini oluşturan aktördür. Yoksa Erdoğan’ın iki dudağı ortasında yönetilen bir ülkede tüm vakitlerin en katı, en hukuksuz en ahlaksız bir tecrit sisteminin içine alınır mıydı? Buradan açıkça belirtiyoruz: Öcalan, ortaya koyduğu demokratik tahlil perspektifiyle yalnızca iktidarın değil bütün inkarcı, şoven ve katı milliyetçi anlayışların amacındadır. İktidara bu kadar kötülük yükleyenlerin, İmralı ve Sayın Öcalan ile ilgili tavırlarda Erdoğan ve AKP siyasetiyle aynılaşmaları milliyetçi handikaplarının trajedisidir. Bize anti-emperyalizm konusunda akıl vermeye çalışanların, İmralı rejiminin bir emperyalizm projesi olduğu ve bu ülkenin başına örülen çorap olduğunu görmemeleri, siyasi öngörüsüzlüklerinden değil, olsa olsa milliyetçilik zehriyle zehirlenmiş olmalarından kaynaklanıyor. Kürt sorununun direkt temel muhataplarından birisi olan Öcalan’ı bu sıkıntının demokratik tahlilinden başka ele alan ve düşman hukukunu savunanlar, bu ülkeye en büyük berbatlığı yapmaktadırlar. Öcalan, yalnızca hukuksal hakları tesis edilmesi gereken bir mahpus değil, Kürt sıkıntısının demokratik tahlilinde ve münasebetiyle Demokratik Cumhuriyet inşasında dikkate alınması gereken temel politik aktörlerdendir.

KÜRT DİRENİŞİ KIRILIRSA…: Oy uğruna AKP ve MHP’nin Kürt tersi soykırım siyasetine onay verenler bilmelidir ki, Kürtlerin demokratik kazanımlarının tasfiyesiyle yalnızca demokratik Kürt siyaseti kaybetmeyecektir. Kürt halkı ve Öcalan üzerindeki tasfiye, kayyım ve tecrit siyaseti; demokratik Kürt direnişini kırarsa, bütün ülke tek adam rejiminin sıkıntısız at koşturduğu bir alana dönüşecektir. Tarih, Kürt halkının özgürlük çabasıyla Türkiye halklarının demokrasi çabasını hiçbir vakit birbirine bu kadar mecbur bırakmadı ve bahtlarını bu kadar ortaklaştırmadı. Münasebetiyle bugün İmralı tecrit ve azap sistemi karşısında demokratik reaksiyon göstermek, ortak demokratik geleceğimize sahip çıkmak demektir. Sayın Öcalan’ın bildirisi çok nettir: Yaptırılan telefon görüşmesi korsan bir görüşmedir. Tıpkı son tahlil sürecinin inkar edilmesinde ve gerçeklerin aykırı yüz edildiği Kobanê davasında görüldüğü üzere bu korsanlık oyununa her gelindiğinde hukuk tabanından çıkılacak ve bir komplo, bir darbe tabanına girilecektir. Bir korsan rejim olarak inşa edilen İmralı’da bugün bu korsanlığın derinleştiğini ve Ada’nın bir hukuk-politik kırım yeri haline getirildiğini görüyoruz. Yalnızca İmralı’da değil, bütün topluma kendisini açık faşizm olarak dayatan bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu kadar şaibeli bir iktidarın İmralı’da yarattığı şaibelere teşne olan kimi çevrelerin, yeni siyasetin pragmatist sularında yüzmektense, Öcalan üzerindeki hukuksuzlukların ortadan kaldırılmasına dair minimum demokratik tutumları bile faşizmin geriletilmesinde değerli katkılar sunacaktır.

‘ÜÇÜNCÜ YOL DİRENİŞİ’

İlgili herkesi de bu ciddiyetle sorunlara yaklaşmaya; tüm demokrasi güçlerini ve yurttaşları her cinsten tekçiliği, milliyetçiliği ve eşitsizliği reddeden bir üçüncü yol direnişi ve inşasını önüne koyan bir toplumsal siyasal uğraşta buluşmaya çağırıyoruz. Kürt halkı ve vicdan sahibi Türkiye demokrasi güçleri bu düşmanca politikayı ve tecridi kabul etmiyor ve etmediğini her şartta gösterecektir. (MA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir