Taslakta oy kullanmak için en az 3 ay ikâmette oturulması, muhtar ve heyetleri için de ‘önceden adaylık’ kaidesi getiriliyor.

Hükümet, mahallî idareleri yakından ilgilendiren birtakım maddelerde değişikliğe hazırlanıyor. Edinilen bilgiye nazaran İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslak, tartışmaya açıldı. Daha çok muhtarlıklara ait kriterlerin değiştirilmesine yönelik kararlar içeren taslakta, seçmen kütükleri ve büyükşehir belediyelerinin çalışma asıllarına ait de düzenlemeler yer alıyor. Hazırlanan taslağa nazaran, “Köy ve mahalledeki seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçim başlangıç tarihi itibariyle en az 3 aydan beri o köy yahut mahallede oturma şartı” aranacak. Böylelikle, seçimlere kısa bir müddet kala seçmen kütüklerinin aktarılması sorunu önlenmiş olacak.

‘SABIKALI’ MUHTAR SORUNU KALKACAK

Ayrıyeten, muhtar ve köy ihtiyar meclis üyelikleri için “önceden adaylık başvurusu” kaidesi getiriliyor. Bu bireyler vilayet seçim şuralarına başvuracaklar. Kanunlarda aranan kuralları taşıyıp taşımadıkları incelenecek. Mevcut düzenlemede, bu inceleme evvelce yapılmadığı için daha sonra yapılan itirazlar nedeniyle muhtarlıkların düşürülmesi konusu YSK’nın önüne geliyordu. Geçmişte, sabıkası sonradan ortaya çıkan çok sayıda muhtarın misyonuna son verilmesine ait YSK inceleme yapmıştı.

BELEDİYELER KIRSALA ÖNCELİK VERECEK

Taslakta, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda da değişikliğe gidilecek. Eklenen unsura nazaran, “Büyükşehir belediyeleri, altyapı ve ulaşım hizmetleri, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, iktisat ve ticaretin geliştirilmesi, toplumsal hizmet ve yardım, gençlik ve spor, mesleksel eğitim ve marifet kursları ile yaşlılar, engelliler, bayanlar, gençler ve çocuklara yönelik toplumsal ve kültürel hizmetler” konusunda, kırsal mahalle yahut kırsal yerleşik alan tespit edilen yerlere öncelik tanıyacak.

KAYNAK: HÜRRİYET

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir