İşte Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu!

Beşiktaş Kulübü’nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 devirlerini kapsayan mali tablolarıyla ilgili olarak eksper incelemesi sonucunda, periyodun idare şurasının 105 milyon 990 bin 977 TL borçlanma hakkı varken, kulübe toplamda 615 milyon 89 bin 283 TL’lik borç girdisi tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü’nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan bütçesinin, yüzde 10’dan fazla aşıldığı savıyla dava açılmış ve mahkeme mevzuyla ilgili uzman atanmasına karar vermişti. Atanan Uzman Heyeti, raporunda dava belgesine, davacılar tarafından sunulan dokümanlar doğrultusunda, KAP ve Kontrol Heyeti Raporları’yla birlikte, Kulüp Tüzük Kararları’nı de ele alarak tespit ettiği ayrıntıları mahkemeye ibraz etti.

Raporda şu sözler yer aldı:

“31/03/2021 tarihinde kulüp merkezine gidilmiş ve BJK Derneği ve Küme Şirketleri’nin 01/01/2018 – 31/12/2018 periyodu genel konseyce onaylanmış konsolide bütçe büyüklüğünün 1 milyar 59 milyon 909 bin 774 TL olduğu görülmüştür. Birebir periyoda ilişkin borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin ise, Bağımsız Denetçi Raporu’nun 9. sayfasındaki tablodan da izlenebileceği üzere 615 milyon 89 bin 283 TL olduğu anlaşılmıştır. Bahis konusu devirdeki onaylanmış bütçenin yüzde 10’u 105 milyon 990 bin 977 TL, 04 Kuruş olduğundan idare tarafından borçlanılan fiyatın, 2018 yılı için bütçenin yüzde 10’unu aştığı görülmektedir. Evrak kapsamında BJK İdare Şurası’nın Genel Konsey tarafından kabul edilen yıllık bükçe ve bunun yüzde 10’u oranından fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni gereksinimleri karşılamak için borçlanmayı ön gören bir teklif hazırlayarak Genel Kurul’u bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için inanılmaz toplantıya çağırıp çağırmadığına ait açıklayıcı bir doküman ya da bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Beşiktaş Kulübü Tüzüğü’ne nazaran, Genel Kurul’un onayı olmadan bütçe dışı harcama yapmanın yaptırımının, Genel Heyet kararının yok kararında sayılması ya da iptali olmayıp, ‘Yönetim Heyeti’nin yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumlu’ olması formunda belirlendiği görülmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.