Özel hastanelere talep neden arttı?

Devlet hastanelerinde artan korona virüsü hadiseleri nedeniyle özel hastanelere olan talep arttı. Lakin artan bu talepler hastalar için birden fazla kere zorunluluktan kaynaklanıyor. Zira devlet hastanelerindeki hekimler yoğunluktan dolayı hastaları özel hastanelere yönlendiriyor.

‘PARANIZ VARSA ÖZEL HASTANELERE GİDİN’

Devlet hastanelerinde artan hasta sayıları birçok sorunu da beraberinde getirdi. Daha evvel Çapa Tıp Fakültesi’nde yaşanan materyal eksikliği de devam ediyor. Ayakta tedavi dışında öteki birçok hastanın tedavisi ya erteleniyor ya da hastalara, ‘paranız varsa özel hastanelere gidin’ deniliyor. Tekrar birçok poliklinikte korona virüsü nedeniyle kliniklerin kapanacağı kaygısı var. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görüştüğümüz bir poliklinik hekimi, Sıhhat Bakanlığı’nın her an servislerini kaldırabileceğini söyleyerek ayakta tedavi edilemeyen, ameliyatı riskli olan hastalara özel hastaneyi gitmelerini öneriyor.

Hastanelerde yaşanan bir başka sorun ise hekimlerin yaptıkları tercihler. Günün bir kısmını devlet hastanelerinde başka yarısını çalıştıkları özel hastanelerde geçiren tabipler da hastaları özel hastanelere çekiyor. Kamu hastanelerinde tedavi imkanı olamayan ya da ameliyat için çok fazla vakti olmayan hastalara tabipler, “Çalıştığım özel hastaneye gel” diyor. Sigortası olan hastaların birçok bu durumu kabul ederken yeşil kartı olan hastalar ise maddi imkanlardan ötürü tedavi olamayabiliyor. Zira özel hastanelerin neredeyse hiçbiri yeşil kartlı hastalara bakmıyor.

‘ÖZEL HASTANELER DURUMU FIRSATA ÇEVİRİYOR’

Pekala özel hastanelere bu talebin artmasındaki neden ne? İstanbul Tabip Odası İdare Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, bu soruya şu cevabı veriyor: “Öncelikle hiçbir formda kamuda çalışan bir tabibin hastayı özel hastaneye yönlendirmesi etik değil. Öteki yandan Covid hastaları olduğu için beşerler kamu hastanelerini tercih etmiyor. Hatta özel hastaneler bunun reklamını yaparak, ‘Biz tertemiz bir hastaneyiz. Covid hastası bakmıyoruz’ diyerek bu durumu fırsata çeviriyor.”

‘RİSKLİ AMELİYATLARA KARŞI DEFANS SİSTEMİ…’

HDP Sıhhat ve Toplumsal Siyasetler Kurulu Eş Sözcüsü Dr. Samet Mengüç ise bunun sıhhat sisteminden kaynaklı bir sorun olarak topluma yansıdığını söylüyor. Mengüç’e nazaran sıhhat sisteminin devlet eliyle özelleştirmenin bir sonucu olarak özel hastanelere olan talep artıyor: “Başından beri özel kamu iş birliği ismi altında özelleştirmeye yönelik hükümetin takip ettiği siyasetlerin tümü de sıhhat ortamı oldu. Sıhhatte dönüşümün ana amaçlarından birisi de sıhhat sistemini özelleştirerek devletin çekilmesiydi. Bilhassa performans sistemi, riskli hastalara karşı bir defans sistemi geliştirdi. Biz buna tıpta defans sistemi diyoruz.”

Mengüç şöyle devam etti: “Bunun üzerine bir de pandemi eklenince hem kamuda çalışan hem de özelde çalışan sağlıkçıların önemli bir yoğunluğu oluştu. Hasebiyle pandemide acil olmayan ameliyatların büyük bir kısmı ertelendi. Kronik hastalıklar dediğimiz kalp, ruhsal hastalıklar üzere birçok hasta rutin denetimlerini yapamaz hale geldi. Pekala kamu bunu yapamazken özel hastane bunu neden yapıyor? Özel hastane yaptığı işten para kazanacak lakin kamudaki bir tabip o ameliyatı yapsa da yapmasa da performans sisteminden ötürü kendisi açısından çok fazla bir şey değişmiyor. Bundan ötürü riskli hastaların ameliyatlarını yapmıyorlar. Bunu bu türlü değerlendirirken de doktorları asla suçlamıyoruz. Bu dediğimiz şey sistemin özünden kaynaklı bir sorun.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir